სტატუსი: სიცოალურად დაუცველი, პირველი ჯგუფის ინვალიდი,

დიაგნოზი :ცერებრალური დამბლა

ფონდმა ოჯახს დაუფარა გაზის გადასახადი 147 ლარი და მისთვის შემოწირული თანხით  შეუძინა საკვები და ჰიგიენური ნივთები.

კომენტარები

კომენტარები